24/11 T.AN-RÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO
2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Ga 17,11b-19

Phúc Âm: Ga 17,11b-19

“Thế gian đã ghét họ”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Khi ấy, Ðức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THẤU HIỂU ĐƯỢC LÒNG YÊU CỦA CHÚA

“Thế gian đã ghét họ”.

Chúa Giê-su ngước mắt cầu xin Chúa Cha gìn giữ những ai tin vào Người và đang sống giữa thế gian này. Người xin cho họ hiệp nhất, yêu thương và kiên vững trước những cám dỗ bất chính ở đời.. Người xin cho họ được sống mãi trong niềm tin và tình yêu của Cha, qua Người Con, và cho họ được vui mừng bình an và hạnh phúc vĩnh cửu.
Chúa Giê-su thấu hiểu nỗi khổ của những người đón nhận, sống và loan truyền Lời Người. Người nói với Chúa Cha “Thế gian đã ghét họ” và xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.

Lời Chúa mang lại cho chúng ta niềm vui lớn lao, vì chúng ta được Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ưu ái, chăm sóc, giữ gìn, nhờ Chúa Giê-su yêu thương chúng ta.

Các Thánh Tử Đạo là cha ông chúng ta, đã bị thế gian ghét bỏ, xua trừ, giết chết, không phải vì họ sống khiêm tốn hiền hòa dễ thương chân thật công chính, nhưng vì họ mang danh Chúa Giê-su, mang danh Ki-tô hữu. Vì Chúa Giê-su, mà họ bị ghét bỏ. Nhưng không phải vì bị thế gian ghét bỏ, mà họ bỏ Chúa Giê-su. Vì họ đã thấu hiểu lòng yêu của Chúa Giê-su, họ yêu mến Chúa Giê-su, và tin tưởng họ sẽ được hưởng trọn vẹn niềm vui với Người trong Nước Thiên Chúa.

Thì ra, chuyện Tử vì Đạo, không chỉ là chuyện của Đức Tin, mà còn là chuyện của trái tim. “Khi đã hiểu lòng nhau, thì ai nào để bỏ nhau cho được. Ngưởi sẽ thủy chung, sau như trước, như thuở ban đầu mới yêu nhau”. Cũng vậy, thơ Gã Tuần Phiên có đoạn suy gẫm về Tử Đạo: “Thấu hiểu được lòng yêu của Chúa, thì không bỏ Chúa được đâu em. Sự chết không còn kinh hãi nữa, nhưng là hạnh phúc rất êm đềm..”

Mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu Chúa trên hết mọi sự ở thế gian này. Amen.

PM Cao Huy Hoàng