Chúc Mừng Giáng Sinh


GIÁNG trần Chúa đến bên con
SINH nơi hang đá kết tròn yêu thương
AN vui trải khắp lối đường
BÌNH minh hé mở đơm hương nồng nàn
NGỢP trong hồng phúc chứa chan
TRÀN lan sức sống ân ban tình trời
ƠN trên cứu độ muôn người
CHÚA nay khiêm hạ đẹp lời hoan ca.

Giuse Trần Thế Tiến