Trên dòng sông Giordan

Trên dòng sông Gio-đan
Phép rửa bởi Gioan
Gọi muôn dân tìm đến
Cùng sám hối ăn năn.

Dòng sông ấy bấy nay
Vẫn nước dâng vơi đầy
Để ai mang lỗi tội
Về với Chúa từ đây.

Chúa cũng tìm đến nơi
Hòa cùng với muôn người
Dìm mình xuống dòng nước
Gánh rửa muôn tội đời.

Vì yêu thương thế nhân
Chúa mang nặng lụy trần
Nhờ dòng sông thanh tẩy
Muôn người nên trắng ngần.

Ân tình Chúa bao la
Nguồn xót thương chan hòa
Con ngợp trong trìu mến
Cuộc trần mãi đơm hoa.

******

Trọn niềm hiệp thông

Hiệp thông liên đới tình người
Buồn vui chia sẻ cuộc đời nắng sương
Hành trang bác ái lên đường
Tin Mừng dẫn lối đơm hương nồng nàn.

Hiệp thông trong Chúa hòa chan
Như cây gắn kết với thân chẳng rời
Gọi về hoa lá xanh tươi
Dâng tràn nhựa sống tình trời khôn ngơi.

Hiệp thông trong Giáo Hội thôi
Nên tình hợp nhất sáng ngời hoan ca
Để thành con Chúa là Cha
Lung linh đẹp mãi mái nhà an vui.

Hiệp thông trong hết mọi người
Vòng tay huynh đệ cho đời mến yêu
Hy sinh phục vụ bao điều
Làm cho cuộc sống sớm chiều xinh xinh.

Hiệp thông trong mỗi gia đình
Mẹ cha, con cái đượm tình vì nhau
Nghĩa ân trải mãi lặng sâu
“Kính trên nhường dưới” trước sau đẹp hoài.

Hiệp thông trong Thánh Lễ này
Trong lời kinh nguyện ngợp đầy ơn trên
Hòa tan trong Chúa vô biên
Niềm Tin Cậy Mến trung kiên đường dài.

Thành tâm con hướng lên Ngài
Cho con biết sống từng ngày hiệp thông
Trở nên men muối ướp nồng
Yêu người mến Chúa thắm hồng nở hoa.

Giuse Trần Thế Tiến