10/1 THỨ HAI TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
1Sm 1,1-8 / Mc 1,14-20

Phúc Âm: Mc 1, 14-20
"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HIỆP HÀNH: TỰ BẢN CHẤT BA NGÔI THIÊN CHÚA

“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Chúa Giê-su mở đầu sứ vụ rao giảng Nước Thiên Chúa. Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Và cùng thời khắc mở đầu sứ vụ, Người đã kêu gọi ngay những con người đầu tiên cộng tác với Người. Đó là Simon và Anrê, Giacôbê và Gioan, những con người làm nghề đánh cá trên biển.

Ý nghĩa Hiệp Hành tự bản chất của Ba Ngôi Thiên Chúa: Ba ngôi có nhau, yêu nhau, hiểu nhau, tôn trọng nhau và làm việc cùng nhau, không ngôi nào làm việc một mình. Ý nghĩa ấy, giờ đây, được Đức Chúa Con thể hiện và triển khai trong khi thi hành sứ vụ của Người tại trần gian. Chúa Giê-su không làm việc một mình. Người luôn cần người cộng tác. Và thiết thực là người bước xuống tới tận nơi thấp cùng để mời người cộng tác. Người muốn mời gọi tất cả mọi người cộng tác, không kể là thành phần nào, có khi lại ưu tiên cho thành phần đơn sơ nhỏ bé, khiêm nhượng, hơn là bậc hiền triết, thông thái….

Lời Chúa mời gọi hôm nay, bỗng thiết thực, bỗng thời sự nóng hổi với chúng ta: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến”. Và để chuẩn bị cho Nước Chúa đến, chắc hẳn, người trước tiên phải “sám hối, và tin vào Tin Mừng” là chính Hội Thánh của Chúa, chính những con người được chọn, được gọi là Ki-tô hữu. Bởi, phải thực hiện việc “sám hối và Tin vào Tin Mừng”, chứ không chỉ dừng lại ở “lời mời gọi” suôn!
Ước gì chủ đề “Hướng Tới Một Hội Thánh Hiệp Hành” của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, sẽ giúp đoàn dân Chúa sám hối, và “lại canh tân” cách Tin và Sống Tin Mừng đúng theo ý nghĩa Hiệp Hành tự bản chất của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình “sám hối và tin vào Tin Mừng”, bằng cách sống cụ thể Tin Mừng giữa lòng đời. Amen.

PM Cao Huy Hoàng