17/1 THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
1Sm 15,16-23 / Mc 2,18-22

Phúc Âm: Mc 2, 18-22

"Tân lang còn ở với họ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?" Chúa Giêsu nói với họ: "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LUÔN VUI MỪNG, BÌNH AN, HẠNH PHÚC

“Tân lang còn ở với họ”.

Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người là một giao ước thánh thiện, vững bền, và có thể nói, đây là một mối tình hôn phối huyền nhiệm: Một tình yêu hiến dâng trọn vẹn và trung tín đến vĩnh cửu. Một tình yêu kết hiệp đến mức Con Thiên Chúa có thể tự đồng hoá mình với con người đau khổ, đói nghèo, tội lỗi. Một tình yêu trao ban chính sự sống thần linh của Thiên Chúa cho người mình yêu là loài xác đất vật hèn!

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dùng hình ảnh rất thân thiết, gần gũi, để diễn tả tình yêu ấy: “Tân Lang còn ở với họ”.
Họ là ai? Chúa muốn chúng ta hiểu “Họ” là Giáo Hội của Người, là mỗi gia đình, là mỗi chúng ta. Tình yêu cứu độ mang tính phổ quát của Chúa Giê-su giúp chúng ta hiểu: chúng ta vừa là khách dự tiệc cưới của Tân Lang Giê-su với Giáo Hội Người, và chúng ta cũng vừa là hiền thê của Người nữa.

Chúa Giê-su luôn còn ở với mỗi chúng ta cho đến tận thế: nơi Lời Chúa, nơi Thánh Thể Người, nơi những con người đang yêu và đang cần được yêu. Người không rời chúng ta. Điều quan trọng là nếu chúng ta rời bỏ người, nếu chúng ta bỏ bữa tiệc thánh này, mà đi dự bữa tiệc trần gian đâu đó, thì hãy sám hối đi, hãy ăn chay đi; còn nếu chúng ta đang ở lại trong tình yêu Người, đang chung thuỷ với Người, thì cứ hãy vui mừng hân hoan bình an hạnh phúc, và sẻ chia vui mừng bình an hạnh phúc cho mọi người. Vâng, khi đã thực sống Tin Mừng, thì tâm hồn bình an vui mừng, và sự bình an vui mừng ấy phải được biểu lộ ra bên ngoài từ nghĩ suy, đến lời nói, cử chỉ, hành động, để chứng tỏ cho mọi người biết giá trị của Tin Mừng. Người sống Tin Mừng không thể có cuộc sống ủ dột, đau buồn, chán nản….

Lạy Chúa, xin cho mỗi người, mỗi gia đình luôn sống trong tình Chúa yêu, và chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho đời. Amen.

PM Cao Huy Hoàng