Lời cầu

Anh đi dự lễ chiều nay
Qùy bên cung thánh hồn bay phương nào
Bài ca thánh thót vút cao
Mà sao lòng cứ dạt dào nhớ ai.

Lòng trần mơ cảnh thiên thai
Cùng em sánh bước miệt mài yêu thương
Tình nông xin mãi vấn vương
Tơ hồng se kết thiên đường tình yêu.

Lòng anh mơ ước một điều
Tình yêu kết nụ mỹ miều tươi xinh
Sao trời tỏa sáng lung linh
Chiếu soi hôn ước trung trinh trọn đời.

Lời cầu xin Chúa trên trời (1)
Cho con lấy được chính người con yêu
Lòng thành xin chẳng bao nhiều
Chỉ xin lấy được để yêu suốt đời.

Hồng Bính

(1) Ý trong bài Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời