13/5 LỄ ĐỨC MẸ FATIMA
Is: 61,9-11; Lc 11,27-28

Bài Tin Mừng: Lc 11,27-28

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”

Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”
Đó là Lời Chúa


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TIẾP TỤC LẦN CHUỖI MÂN CÔI

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”

Lần chuỗi Mân Côi là cùng Mẹ đi con đường Chúa Giê-su đã đi, từ mầu nhiệm nhập thể, đến cứu chuộc, mầu nhiệm Phục Sinh vinh hiển, đến mầu nhiệm Thiên Chúa hằng sống. Lần chuỗi Mân Côi còn là cách sống Lời Chúa đơn sơ, chân thành.

Có cụ già kia, khi được phân chia trong “chuỗi sống” hay “chuỗi liên kết”, cụ vẫn thường xin đọc gẫm thứ nhất năm sự Vui: “Thiên Thần truyền tin cho Đức bà chịu thai. Ta hãy xin cho đặng ở khiêm nhường”. Hỏi cụ tại sao vậy? Cụ trả lời: “Đơn giản là tôi tập cả đời mà chưa khiêm nhường được. Đức Khiêm Nhường là lối dẫn mọi nhân đức. Lời Chúa Giê-su dạy: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.

Chuỗi Mân Côi còn là vũ khí chiến thắng mọi chước cám dỗ, mọi thử thách gian nan trong đời sống đức tin. Nhớ những ngày dịch bệnh, người người lần chuỗi, nhà nhà lần chuỗi… Bà Tư già nói: “Không nghe Đức Mẹ nói gì, nhưng tôi tin, và lòng tôi bình an, nhà tôi bình an, Sài Gòn bình an, đất nước bình an và thế giới bình an”. Một chị mang tiếng nguội lạnh chia sẻ rằng: “Em hát bài “Năm xưa trên cây sồi”, có câu “Ăn năn đền tội, tôn sùng Mẫu Tâm, lần hạt Mân côi”. Nhưng em không biết ‘ăn năn” thế nào cả. Những ngày dịch bệnh, em lần chuỗi, và nhờ Mẹ, em biết ăn năn tội lỗi, biết yêu mến Mẹ nhiều hơn.
Nay hết dịch rồi. Ông Tư nói với các con: “Hết dịch chết người rồi, nhưng lại bùng lên con covid tội lỗi, covid quên Chúa, covid giết chết linh hồn. Khi dịch thì nói “nhớ nhà thờ, nhớ thánh lễ”. Nay hết dịch rồi, thì không đi lễ, ở nhà nhậu nhoẹt, hát karaoke, chĩa cái loa vào nhà thờ. Hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi đi các con à! Còn dịch nguy hiểm hơn! Dịch bỏ Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình liên lỉ lần chuỗi Mân Côi, để nhờ Mẹ, trở về với Chúa, với Giáo Hội, và với nhau. Amen.

PM Cao Huy Hoàng