Vịnh Nắng

Nắng 1

Nắng tắt dần mây vội đổ cơn mưa
Người quay lưng chân rảo bước xa dần
Ta chợt nhìn ra cái cảnh phù vân
Để nhẹ lòng mở bàn tay buông bỏ.
Hồng Bính

Nắng 2

Nắng vừa lên chút gió xuân vừa thổi
Hạ đã về gay gắt dọi nắng thiêu
Bóng liêu xiêu thu rớt lá trong chiều
Đông vội vã, ru phận người manh mỏng.

Hồng Bính