Vụn Vặt Tháng Bảy

Tháng Bảy
Trời tháng bảy mưa ngâu buồn kéo đến
Trăng đêm mờ, ngày rớt sợi vàng hanh
Cứ dằng dai mưa nắng vẽ một vành
Cầu vồng chiếu, sông Tương buồn nhỏ lệ
Hồng Bính
Lên đường

Lên đường đi kiếm tìm chút lặng
Đốt cháy trong tâm một chữ bình
Xa chốn xôn xao tìm chữ tĩnh
Có ngọn lửa tình, em với ta.
Hồng Bính