Chúa sai con vào đời

Sai đi Chúa đã sai đi
Ngài sai con hãy ra đi vào đời
Sai con đến khắp phương trời
Tin Mừng loan báo khôn ngơi đường dài.

Để danh Cha từ đây sáng tỏa
Muôn muôn người biết Chúa tình thương
Mùa hoa cứu độ đơm hương
Rộng lan Nước Chúa, Thiên Đường mở ra.

Vâng Lời Chúa nào ta đáp lại
Trọn tâm thành hằng mãi dấn thân
Đem tin yêu đến xa gần
Xây tình hiệp nhất thêm phần hỷ hoan.

Dù ngàn xa muôn vàn nguy khó
Đường Thập Giá còn đó thương đau
Ra đi nhiều nỗi cơ cầu
Nhưng mùa kết trái đẹp màu lắm thay.

Sai đi, Ngài sai con đi
Lòng này đáp lại thực thi trọn niềm
Nên như men muối ngọt mềm
Ướp đời nhân thế êm đềm mãi thôi.

Ra đi tiến bước một đời
Hành trang bác ái sáng ngời dâng trao
Đem tình yêu Chúa gieo vào
Thế nhân vui hưởng dạt dào Thánh ân.

Giuse Trần Thế Tiến