PDA

View Full Version : Hiếu kính Cha Mẹ 1. Phút biệt ly - Thiên Lý
 2. Cầu cho cha mẹ 2 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 3. Cha ơi! Cha ơi! - Anh Tuấn
 4. Ánh Sáng Đời Con - Đinh Công Huỳnh
 5. Ân Sâu Nghĩa Đầy - Đinh Công Huỳnh
 6. Ân Tình Mẹ Cha - Đinh Công Huỳnh
 7. Thương cha - Mai Nguyên Vũ
 8. Ơn nghĩa sinh thành - Dương Thiệu Tước
 9. Có Một Tình Yêu - Bạch Quỳnh
 10. Bài thơ tháng năm – Mai Nguyên Vũ
 11. Bông hồng vàng – Mai Nguyên Vũ
 12. Có còn không mẹ – Mai Nguyên Vũ
 13. Cha ơi – Mai Nguyên Vũ
 14. Thương cha – Mai Nguyên Vũ
 15. Tình Cha Cho Con - Thế Thông
 16. Thấy bóng Cha - Lm. Trọng Khẩn
 17. Mẹ đã đi rồi - Anh Tuấn
 18. Kinh cầu dâng người thân - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 19. Nước mắt mẹ ru - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 20. Bản Tango tình cha - Lm. Bạch Vân
 21. Lời kinh tiễn mẹ - Hàn Thư Sinh
 22. Nhớ người cha - Lm. La Thập Tự
 23. Ơn nghĩa mẹ cha - Kim Đường
 24. Nhớ về mẹ cha - Kim Đường
 25. Tiễn đưa ca 2 – Hồng Bính
 26. Xin xót thương – Hồng Bính
 27. Nhớ về tổ tiên – Trương Thế Bạch
 28. Ông bà cha mẹ kính yêu! – Trương Thế Bạch
 29. Tình cha nghĩa mẹ - Trương Thế Bạch
 30. Ân tình Mẹ yêu – Quang Lâm
 31. Nói đi con – Lm. Nguyễn Duy
 32. Tình Mẹ Cha – Sr. Vũ Thị Kim Loan
 33. Kính nhớ tổ tiên – Phan Hùng
 34. Khóc mẹ - Lm Nguyên Lễ