PDA

View Full Version : Thánh Thể - Thánh Tâm 1. Hãy đi chầu Chúa - Lm. Hoàng Kim
 2. Thánh Tâm kêu mời - Chính Tâm
 3. Thánh Tâm ngọt ngào- Trầm Thiên Thu
 4. Trong hình bánh đơn sơ - Lm. Pet Huy Hoàng
 5. Tôn thờ tình yêu Chúa - Lm. Pet Huy Hoàng
 6. Tình yêu đáp đền tình yêu - Lm. Pet Huy Hoàng
 7. Suối nguồn yêu thương - Lm. Pet Huy Hoàng
 8. Qùy trước Thánh Thể - Lm.Pet Huy Hoàng
 9. Đây Nhiệm Tích - Hồng Trần - Phạm Đình Đài
 10. Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm. Hoài Đức
 11. Con mến yêu - T- Phụng - Tam Thảo
 12. Lễ xong rồi
 13. Trái Tim Người - Nguyễn Khắc Tuần
 14. Nguyện yêu Chúa - Hoài Chiên
 15. Tình Chúa yêu con 1- Lm. Từ Duyên
 16. Ngắm Mình Thánh Chúa trên bàn thờ này
 17. Trái tim rực cháy - Lm. Thái Nguyên
 18. Dâng mình - Lm. Hoài Đức
 19. Thờ lạy Chúa - Lm. Hoài Đức
 20. Thờ lạy Chúa Giê-su - Lm .Thái Nguyên
 21. Nguyện dâng Thánh Tâm - Chu Công - Hiệp Doãn
 22. Phút linh thiêng - Lm. Thành Tâm
 23. Nguyện dâng Thánh Tâm - Chu Công - Hiệp Doãn
 24. Lòng Chúa ái tuất- Nguyễn Ban Hanh
 25. Con tiếp rước Ngài - Ngô Trần
 26. Đến mà ăn- Lm .Hoàng Kim
 27. Đoàn con đến đây - Hoài Chiên
 28. Suối nguồn tình yêu - Giang Ân
 29. Máu trái tim - Lm. Thái Nguyên
 30. Con về bên Chúa - Sr. Hương Đan
 31. Đoàn con khiêm cung - Lm. Phương Anh
 32. Đây Nhiệm Tích 3 - Lm. Kim Long
 33. Đây Nhiệm Tích 2 - Lm. Kim Long
 34. Đây Nhiệm Tích 1 - Lm. Kim Long
 35. Ta là bánh hằng sống - Lm. Kim Long
 36. Thành tâm thờ kính - Lm. Kim Long
 37. Ôi Thần Linh Chúa - Lm. Vinh Hạnh
 38. Sức sống - Duy Tân
 39. Trước Thánh Thể - Vũ Kim
 40. Con thờ lạy - Hoài Chiên
 41. Suối thiêng - Thanh Cao
 42. Mình Máu Thánh - Thu Lâm
 43. Trước Thánh Thể - Thăng Ca
 44. Bánh hằng sống - Hải Linh
 45. Suy Tôn Thánh Thể - Lm. Thành Tâm
 46. Ôi phút giây tuyệt vời - Lm. Huy Hoàng
 47. Suối thiêng - Thanh Cao
 48. Bánh thiêng - Đinh Công Huỳnh
 49. Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Lm. Thái Nguyên
 50. Thánh Tâm Giêsu Vua - Lm. Hoài Đức
 51. Bánh thiêng bởi Trời - Lm. Nguyễn Duy
 52. Giêsu tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 53. Về bên Thánh Tâm - Lm. Dominic
 54. Thánh Thể gọi con về - Cao Huy Hoàng
 55. Mầu nhiệm yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
 56. Thánh tâm - Nguyên Lý
 57. Thánh tâm là cả hồng ân - Trầm Thiên Thu
 58. Thánh Tâm Chúa Giêsu - Huyền Linh
 59. Bao la tình Chúa - Lm. Nguyên Lễ
 60. Trái tim nhân hiền
 61. Bí tích tình yêu - Lm. Thành Tâm
 62. Thánh Tâm Chúa yêu con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 63. Thánh Thể gọi con về - Cao Huy Hoàng
 64. Mình máu Chúa - Lm. Từ Duyên
 65. Dâng Thánh Thể - Sr. Trầm Hương
 66. Lạy Thánh Tâm Giêsu - Đỗ Vy Hạ
 67. Thánh Tâm tình yêu - Đinh Công Huỳnh
 68. Kho tàng tình yêu - Lm. Kim Long
 69. Tôn sùng Thánh Tâm - Đinh Công Huỳnh
 70. Lạy Cha dấu ái - Lm. Huyền Linh
 71. Bí tích nhiệm mầu - Chân Tâm
 72. Tiếng dịu dàng - Hồ Khanh
 73. Giờ đây
 74. Đây phép nhiệm mầu - Hoài Chiên
 75. Cùng tôn vinh - Gm. Nguyễn Văn Hoà – Lời: K.Tâm
 76. Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) - Lm. Thái Nguyên
 77. Trái tim tình yêu - Nguyễn Ngọc Tiến
 78. Con quỳ gối - Tâm Bảo
 79. Thờ lạy Chúa Giêsu - Cao Đệ
 80. Xin dâng Thánh Tâm - Phạm Vĩnh Sơn
 81. Con muốn chúc mừng - Lm. Kim Long
 82. Về nơi đây 2 - Lm. Mi Trầm
 83. Trái Tim Chúa Giêsu - Lm. Mi Trầm
 84. Trước Thánh Thể tình yêu - Ân Duy
 85. Mau tìm về - Ân Duy
 86. Mau tìm về 1 - Ân Duy
 87. Này là Mình Thầy - Lm. Nguyên Lễ
 88. Giêsu tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 89. Chúa yêu con - Lm. Kim Long
 90. Tiếng lòng Cha
 91. Nguồn yêu thương - Nguyễn Duy Vi
 92. Con đã hiểu - Lm. Hoài Đức
 93. Về bên Thánh Tâm - Giang Ân
 94. Chúa vì yêu con - Lm. Pet. Huy Hoàng
 95. Con kính thờ - Lm. Pet. Huy Hoàng
 96. Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm. Hoàng Luật
 97. Tâm tình với Chúa - Giangtâm
 98. Trái tim nào – Lm. Ân Đức
 99. Trái tim Chúa Giêsu – Cao Huy Hoàng
 100. Tựa nương Thánh Tâm - Lm. Xuân Hy Vọng
 101. Thờ lạy Thánh Thể - Lm. Quý Báu
 102. Tìm về Thánh Tâm Chúa - Lm. Bạch Vân
 103. Con thờ lạy Chúa - Lm. Hoài Đức
 104. Bí tích nhiệm mầu - Lm. Hoài Đức
 105. Đến với trái tim - Lm. Ánh Đăng
 106. Tìm về thánh tâm - Văn Duy Tùng
 107. Thánh tâm từ ái - Đinh Công Huỳnh
 108. Thánh Thể nhiệm mầu - Đinh Công Huỳnh
 109. Trái tim cực thánh - Đinh Công Huỳnh
 110. Thờ lạy Chúa Giêsu - Đinh Công Huỳnh
 111. Về nơi đây 2 - Lm. Mi Trầm
 112. Bánh hằng sống - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 113. Nào ca hát lên - Lm. Ân Đức
 114. Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Thiên Đan
 115. Cầu cho các gia đình gặp khó khăn – Phanxicô
 116. Bao Miệng Lưỡi (Pange Lingua) - Lời: T. Toma Aquino
 117. Tôn thờ Chúa – Sr. Thiên Đan
 118. Thánh Thể nhiệm mầu – Thiên Đan
 119. Tình Thánh – Thy Yên