PDA

View Full Version : Tựa đề Vần O 1. Ở lại trong Đức Kitô - Sr. Trầm Hương
 2. Mẹ là mùa xuân - Hùng Lân
 3. Ôi nhiệm mầu - Xuân Tưởng
 4. Ơn cha nghĩa mẹ - Giang Ân
 5. Ôi tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 6. Ôi! Mẹ tuyệt vời - Nguyên Kha
 7. Ôi Maria - Lm. Vương Diệu
 8. Ôi Thần Linh Chúa - Lm. Vinh Hạnh
 9. Ơn cha nghĩa mẹ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 10. Ôi Đấng cứu thế - Lm. Phạm Liên Hùng
 11. Ở lại Chúa ơi - Lm. Nguyên Lễ
 12. Ơn cha nghĩa mẹ 2 - Đinh Công Huỳnh
 13. Ôi phút giây tuyệt vời - Lm. Huy Hoàng
 14. Ôi phút giây tuyệt vời - Lm. Huy Hoàng
 15. Ơn Ngài đã đủ cho con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 16. Ôi Lễ Misa - Lm. Kim Long
 17. Ôi lễ Misa nguồn ơn vô giá đoàn con dâng lên
 18. Ôi Thập giá - Lm. Kim Long
 19. Ôi lạy Cha - Lm. Huyền Linh
 20. Ôi nguồn ánh sáng - Đỗ Vy Hạ
 21. Ở đâu có bác ái - Lm. Hoàng Kim
 22. Ôi tình yêu vĩ đại - Lm. Kim Long
 23. Ôi sinh linh bé bỏng
 24. Ôi Giêsu lân tuất - Nguyên Kha
 25. Ơn thiêng Chúa Trời - Thế Thông
 26. Ơn Chúa gọi - Lm. Nguyễn Duy
 27. Ôi uy linh - Lm. Kim Long
 28. Ôi vui sướng - Kim Long
 29. Ơn gọi của ngôi sao - Sr. Trầm Hương FMSR
 30. Ôi lòng Chúa nhân từ - Lm. Huy Hoàng
 31. Ôi lòng thương xót Chúa - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 32. Ơn nghĩa sinh thành - Dương Thiệu Tước
 33. Ông thánh Gioan - Lm. Nguyễn Duy
 34. Ôi thân phận người - Lm. Mi Trầm
 35. Ôi đẹp thay - Lm. Kim Long
 36. Ơn gọi hiệp thông – Lm. Nguyễn Duy
 37. Ơn Ngài đổi mới - Lm. Nguyễn Duy
 38. Ở trong nhà Chúa (Tv. 22) - Lm. Bạch Vân
 39. Ôi cao siêu - Nguyễn Quang Hưng
 40. Ơn cứu rỗi đã đến gần - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 41. Ở nơi nào - Lm. Oanh Sông Lam
 42. Ơn nghĩa mẹ cha - Kim Đường
 43. Ơn an bình - AnPhong Hoan O.Cist
 44. Ôi lạy Cha – Lm. Phương Anh
 45. Ông bà cha mẹ kính yêu! – Trương Thế Bạch
 46. Ơn gọi của con – Thiên Đan
 47. Ôi tình yêu Chúa – Trương Thế Bạch
 48. Ông già Noel vui - Simon Phan Hùng
 49. Ở lại với con - Lm. Kim Long
 50. Ôi tôi vui sướng (Tv. 121) – Lm. Kim Long