PDA

View Full Version : Tôn vinh thánh gia - Bạch Quỳnhgioanha
10-12-2013, 05:41 PM
TÔN VINH THÁNH GIA
Bạch Quỳnh


ĐK. Về nhà Cha chung tiếng ca tạ ơn Chúa, tôn vinh Thánh Gia gương sáng tỏa muôn nhà. Nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng tha thứ xây đời bác ái

1/ Cho gia đình con hằng noi gương Thánh Gia, yêu thương chan hòa tha thứ cho nhau. Gian nan cùng chia niềm hạnh phúc cho nhau, trong tình yêu Chúa đời mãi bình an

2/ Xin cho đoàn con cùng theo gương Thánh Gia, nếp sống gia đỉnh vang tiếng hoan ca, yêu thương mẹ cha vì tình Chúa bao la, mang tình yêu Chúa tỏa chiếu gần xa


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF_1/tonvinhthanhgia_BQ.pdf)