PDA

View Full Version : Các Thánh Nam NữPages : [1] 2 3

 1. Ngày 10 tháng 7: Kính Chân Phước Pacificus
 2. Ngày 11 tháng 7: Kính Thánh Benedict
 3. Ngày 15-07 Kính Thánh Bônaventura
 4. Ngày 15_07 Kính Thánh Phêrô Tuấn_Anrê Thông
 5. Ngày 18_07 :thánh Augustino Huy , Nicolao Bùi Đức Thế , Đaminh Đạt
 6. Ngày 20_07 : Thánh Giuse An
 7. Ngày 21_07 : Thánh Laurensô Brindisi
 8. Ngày 22_07 :Thánh Maria Mađalêna
 9. Ngày 23_07 : Thánh Bregitta
 10. Ngày 24_07 : Thánh Giuse Hiền (Fernandez)
 11. Ngày 26_7: Kính Thánh Gioankim và Thánh Anna
 12. Ngày 29_07 : Thánh Matta
 13. Ngày 30_07 : Thánh Phêrô Chrysôlôgô
 14. Ngày 31 _07 : Thánh Ignatiô Loyola, Linh Mục
 15. Ngày 01_07 : Thánh Alphongsô Maria Liguori
 16. Ngày 02-08 : Thánh Eusêbiô
 17. Ngày 03-08 Thánh Antôn Margil
 18. Ngày 04-08 : Thánh Gioan Vianney
 19. Ngày 07-08: Thánh Sixtô II, Giáo Hoàng Và Các Bạn Tử Ðạo
 20. Ngày 08-08 Thánh Đa Minh
 21. Ngày 09-08 Thánh Edith Stein
 22. 10-8 : Thánh Lôrenxô, Phó Tế, Tử Đạo
 23. 11 - 8 : Thánh Clara (1194-1253)
 24. Ngày 13-8 : Thánh Pontianô Và Thánh Hippolytô
 25. 14-08 Thánh Maximilian Mary Kolbe
 26. Ngày 16_8 : Thánh Stêphanô
 27. Ngày 17-8 : Chân Phước Joan Delanoue
 28. Ngày 18-8 : Thánh Jeanne de Chantal
 29. Ngày 19-8 : Thánh Gioan Eudes
 30. Ngày 20-8 : Thánh Bernard ở Clairvaux
 31. Ngày 21-8 : Thánh Giáo Hoàng Piô X.
 32. Thánh Rôsa ở Lima - 23/8
 33. Thánh Batôlômêô -24/8
 34. 25-08 Thánh Louis của Pháp
 35. 27-08 Thánh Monica
 36. 28-08 Thánh Augustine (Âu-tinh)
 37. 29-08 Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Chém Ðầu
 38. 30-08 Mẹ Marianne Molokai
 39. 31-08 Cha Martin Valencia
 40. 04-09 Thánh Rosa ở Viterbo
 41. 06-09 Chân Phước Claudio Granzotto
 42. 07-09 Chân Phước Frederick Ozanam
 43. Ngày 09-09 : Thánh Phêrô Claver
 44. Ngày 10-09 : Thánh Tôma ở Villanova
 45. Ngày 11-09 : Thánh Cyprian
 46. Ngày 13-09 : Thánh Gioan Chrysostom
 47. Ngày 16-09 : Thánh Cornelius
 48. Ngày 17-09: Thánh Robert Bellarmine
 49. Ngày 18_09 : Thánh Giuse Cupertino
 50. Ngày 19_09 : Thánh Januarius
 51. 20-09 Thánh Anrê Kim Taegon, Phaolô Chong Hasang và Các Bạn
 52. 21-09 Thánh Mátthêu
 53. Ngày 22-09: Thánh Lorenzo Ruiz và Các Bạn
 54. Ngày 23-09 : Thánh Padre Piô
 55. Ngày 24-09 : Thánh Pacifio ở San Severino
 56. Ngày 25-09 : Thánh Elzear và Chân Phước Delphina
 57. Ngày 26_09 : Thánh Cosmas và Thánh Damian
 58. Ngày 27_09: Thánh Vinh-sơn Phao-lô
 59. 29-09-07 Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần
 60. Ngày 29-9 : Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael
 61. Ngày 01-10 : Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu
 62. Ngày 02-10 : Các thiên thần hộ thủ
 63. 04-10 Thánh Phanxicô Assisi
 64. Ngày 5-10 :Chân Phước Marie-Rose Durocher
 65. Ngày 06-10 : Thánh Brunô
 66. Ngày 8-10:Thánh Gioan Leonardi
 67. Ngày 9-10 :Các Thánh Denis, Rusticus và Eleutherius
 68. Ngày 10-10: Thánh Daniel và Các Bạn
 69. Ngày 11-10:Chân Phước Mary Angela Truszkowska
 70. Ngày 12-10 : Thánh Seraphin ở Montegranaro
 71. Ngày 13-10 : Thánh Margaret Mary Alacoque
 72. Ngày 14-10 : Thánh Giáo Hoàng Callistus I
 73. Ngày 15-10 : Thánh Têrêsa Avila
 74. Ngày 16-10 : Thánh Marguerite d'Youville và Thánh Hedwig
 75. Ngày 17-10 : Thánh Ignatius ở Antioch
 76. Ngày 18-10 : Thánh Luca
 77. Ngày 19-10 : Các Thánh Tử Ðạo Bắc Mỹ Châu
 78. Ngày 20-10 : Chân Phước James ở Strepar
 79. Ngày 21-10 : Chân Phước Josephine Leroux
 80. Ngày 26-10 : Chân Phước Contardo Ferrini
 81. Ngày 27-10 : Tôi Tớ Thiên Chúa Alexander ở Hales
 82. Ngày 28-10 : Thánh Simon và Thánh Giu-đê (Jude)
 83. LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC CHO 498 VỊ TỬ ĐẠO TÂY BAN NHA
 84. Ngày 29-10 : Chân Phước Tôma ở Florence
 85. Ngày 30-10 : Thánh An-phông-sô Rodriguez
 86. Ngày 31-10 : Thánh Wolfgang ở Regensburg
 87. Ngày 01-11 : Lễ Các Thánh
 88. Ngày 03-11 : Thánh Martin Người Nghèo
 89. Ngày 10-11 : Thánh Lêo Cả
 90. Ngày 11-11 : Thánh Martin ở Tours
 91. Ngày 12-11 : Thánh Josaphat
 92. Ngày 13-11 : Thánh Frances Xavier Cabrini
 93. Ngày 14-11 : Thánh Gertrude
 94. Ngày 15-11 : Thánh Albert Cả
 95. Ngày 16-11 : Thánh Margaret ở Tô Cách Lan
 96. Ngày 17-11 : Thánh Elizabeth ở Hung Gia Lợi
 97. Ngày 18-11 : Thánh Rose Philippine Duchesne
 98. Ngày 19-11 : Thánh Agnes ở Assisi
 99. Ngày 20-11 : Thánh Bernward
 100. Ngày 22-11 : Thánh Cecilia
 101. Ngày 23-11 : Thánh Giáo Hoàng Clement I
 102. Ngày 24-11 : Thánh Anrê Dũng Lạc và Các Bạn
 103. Ngày 25-11 : Thánh Columban
 104. Ngà 26-11 : Thánh Leonard ở Cảng Maurice
 105. Ngày 27-11 : Thánh Francesco Antonio Fasani
 106. Ngày 28-11 : Thánh James ở Marche
 107. Ngày 29-11 : Thánh Gioan ở Monte Corvino
 108. Ngày 30-11 : Thánh Anrê
 109. Ngày 01-12 : Thánh Mary Joseph Rosello
 110. Ngày 02-12 : Thánh Edmund Campion
 111. Hai Thư của Thánh Lê Bảo Tịnh gửi chủng viện Kẻ Vĩnh
 112. Ngày 03-12 : Thánh Phanxicô Xaviê
 113. Ngày 04-12 : Thánh Gioan Ðamascênô, Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
 114. Ngày 06-12: Thánh Nicôlao, Giám Mục
 115. Ngày 05-12 : Thánh Sabas
 116. Ngày 07-12 : Thánh Ambrôsiô
 117. Ngày 08-12 : Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
 118. Ngày 09-12 : Chân Phước Gabriel Ferretti và Chân Phước Juan Diego
 119. Ngày 10-12 : Chân Phước Honoratus Kosminski
 120. Ngày 11-12 : Thánh Ðamasô I, Giáo Hoàng
 121. Ngày 12-12 : Thánh Gioanna Phanxica Ðệ Chantal, Nữ Tu
 122. Ngày 12-12 : Thánh Simon Phan Ðắc Hòa, Y Sĩ
 123. Ngày 13-12 : Thánh Lucia
 124. Ngày 14 _ 12 : Thánh Gioan Thánh Giá
 125. Ngày 15-12 : Chân Phước Mary Frances Schervier
 126. Ngày 16-12 : Chân Phước Philip Siphong và Các Bạn
 127. Ngày 17-12 : Thánh Lagiarô
 128. Ngày 18-12 - Thánh Phaolô Mỹ và Các Bạn
 129. Ngày 19-12 : Tôi Tớ Thiên Chúa Berthold ở Ratisbon
 130. Ngày 19-12: Chân phước Urban V
 131. Ngày 20-12 : Thánh Elizabeth ở Áo và Thánh Ðaminh ở Silos
 132. Ngày 21-12 - Thánh Phêrô Canisiô, Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
 133. Ngày 21-12 - Thánh Phêrô Trương Văn Thi, Linh Mục - Và Anrê Trần An Dũng (L, Linh Mục
 134. Ngày 22-12 : Chân Phước Jacopone ở Tadi
 135. Ngày 23-12 : Thánh Gioan ở Kanty
 136. Ngày 24-12: Kính Thánh Charbel
 137. Ngày 26-12 : Thánh Stêphanô
 138. Ngày 27-12 : Thánh Gioan Tông Ðồ
 139. Ngày 28-12 : Các Thánh Anh Hài
 140. Ngày 29-12 : Thánh Tôma Becket
 141. Ngày 30-12 : Tôi Tớ Thiên Chúa Jacoba ở Settesoli
 142. Ngày 31-12 : Thánh Giáo Hoàng Sylvester I
 143. Ngày 02-1 : Thánh Basil Cả
 144. Ngày 04-1 : Thánh Elizabeth Ann Seton
 145. Ngày 05-1 : Thánh Gioan Neumann
 146. Ngày 06-1 : Chân Phước Andre Bessette
 147. Ngày 07-1 : Thánh Raymond ở Penafort
 148. Ngày 08-1 : Chân Phước Angela ở Foligno
 149. Ngày 09-1 : Thánh Julian và Thánh Basilissa
 150. Ngày 10-1 : Thánh William ở Bourges
 151. Ngày 11-1 : Chân Phước William Carter
 152. Ngày 12-1 : Thánh Antôn Maria Pucci
 153. Ngày 13-1 : Thánh Hilary ở Poitiers
 154. Ngày 14-1 : Thánh Macrina
 155. Ngày 15-1 : Thánh Phaolô Ẩn Tu
 156. Ngày 16-1 : Thánh Berard và Các Bạn
 157. Ngày 17-1 : Thánh Antôn ở Ai Cập
 158. Ngày 18-1 : Thánh Charles ở Sezze
 159. Ngày 18 tháng 1: Kính Thánh Prisca
 160. Ngày 19-1 : Thánh Fabian
 161. Ngày 20-1 : Thánh Sebastian
 162. Ngày 21-1 : Thánh Agnes
 163. Ngày 22-1 : Thánh Vinh Sơn ở Saragossa
 164. Ngày 22 tháng 1 - Thánh Matthêu Anphongsô Đậu (Leziniana), Linh Mục;
 165. Ngày 23-1 : Tôi Tớ Thiên Chúa Juan de Padilla
 166. Ngày 23 tháng 1: Kính Thánh Ildephonsus
 167. Ngày 24-1 : Thánh Phanxicô Sales
 168. Ngày 26-1 :Thánh Timôtê và Titô
 169. Ngày 27-1 : Thánh Angela Merici
 170. Ngày 28-1 : Thánh Tôma Aquinas
 171. Ngày 29-1 : Tôi Tớ Thiên Chúa - Thầy Juniper
 172. Ngày 30-1 : Thánh Hyacintha ở Mariscotti
 173. Ngày 31-1 : Thánh Gioan Bosco
 174. Ngày 01-2 : Thánh Ansgar
 175. Ngày 02 tháng 2 - Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh
 176. Ngày 02 tháng 2 -Thánh Gioan Thêôphan Ven (Vénard), Linh Mục (+ 1861)
 177. Ngày 03-2 : Thánh Blaise
 178. Ngày 04-2 : Thánh Giuse ở Leonissa
 179. Ngày 05-2 : Thánh Agatha
 180. Ngày 06-2 : Thánh Phaolô Miki và Các Bạn
 181. Ngày 7 tháng 2: Kính Thánh Eugénie
 182. Ngày 08-2 : Thánh Giêrôme Emiliani và Thánh Josephine Bakhita
 183. Ngày 9 tháng 2: Kính Thánh Jerome Emiliani
 184. Ngày 10-2 : Thánh Scholastica
 185. Ngày 11 tháng 2: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Lộ Đức (1858)
 186. Ngày 12-2: Thánh Phêrô Baptist và Các Bạn
 187. Ngày 13 tháng 2: Thánh Laurensô Hưởng, Linh Mục (1802-1856)
 188. Ngày 13-2: Thánh Ciryl và Thánh Methodius (c. 869, c. 884)
 189. Ngày 13 tháng 2: Kính Thánh Giles Maria Giuse
 190. Ngày 14 tháng 2: Thánh Valentine
 191. Ngày 14 tháng 2 : Thánh Cyrillô, Tu Sĩ Và Thánh Mêthođiô,Giám Mục, Tông Đồ Dân Slave (Thế Kỷ IX)
 192. Ngày 15 tháng 2: Thánh Joan ở Valois (1464 - 1505)
 193. Ngày 16-2 : Thánh Gilbert ở Sempringham
 194. Ngày 17-2 : Bảy Vị Sáng Lập Dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ
 195. Ngày 19-2 : Thánh Conrad ở Piacenza
 196. Ngày 20-2 : Thánh Claude de la Combière và Chân Phước Jacinta and Francisco Marto
 197. Ngày 21-2 : Thánh Phêrô Damian
 198. Ngày 23-2 : Thánh Polycarp
 199. Ngày 24-2 : Chân Phước Luca Belludi
 200. Ngày 25-2 : Chân Phước Sebastian ở Aparicio
 201. Ngày 26-2 : Thánh Apollonia
 202. Ngày 27_2 : Thánh Gabrien của Ðức Mẹ Sầu Bi
 203. Ngày 28-2 : Thánh Grêgôriô II
 204. Ngày 28 tháng 2: Kính Thánh Justus
 205. Ngày 29-2 : Chân Phước Daniel Brottier
 206. Ngày 01-2 : Thánh Ðavít
 207. Ngày 1 tháng 3: Kính Thánh Aubinus
 208. Ngày 02-3 : Thánh Agnes ở Bohemia
 209. Ngày 03-3 : Thánh Katharine Drexel
 210. Ngày 04-3 : Thánh Casimir
 211. Ngày 05-3 : Thánh Gioan Giuse của Thánh Giá
 212. Ngày 06-3 : Tôi Tớ Thiên Chúa Sylvester ở Assisi
 213. Ngày 07-3 : Thánh Perpetua và Thánh Felicity
 214. Ngày 08-3 : Thánh Gioan của Thiên Chúa
 215. Ngày 09-3 : Thánh Frances ở Rôma
 216. Ngày 10-3 : Thánh Ðaminh Saviô
 217. Ngày 11-3 : Thánh Gioan Ogilvie
 218. Ngày 12-3 : Chân Phước Angela Salawa
 219. Ngày 13-3 : Thánh Nicôla Owen
 220. Ngày 14 - 3 : Thánh Maximilian
 221. Ngày 15-3 : Thánh Louise de Marillac và thánh Clemente Maria Hofbauer
 222. Ngày 16-3 : Thánh Clement Mary Hofbauer
 223. Ngày 17-3 : Thánh Patrick
 224. Ngày 18-3 : Thánh Cyril ở Giêrusalem
 225. Ngày 19-3 : Thánh Giuse
 226. Ngày 20-3 : Thánh Salvator ở Horta
 227. Ngày 21-3 : Chân Phước Gioan ở Parma
 228. Ngày 22-3 : Thánh Benvenutus ở Osimo
 229. Ngày 23-3 : Thánh Turibius ở Mogrovejo
 230. Ngày 24-3 : Thánh Catarina ở Genoa
 231. Ngày 26-3 : Chân Phước Didacus ở Cadiz và Thánh Magarét Clitherow
 232. Ngày 27-3 : Chân Phước Phanxicô "di Bruno"
 233. Ngày 28-3 : Thánh Tutilo
 234. Ngày 29-3 : Chân Phước Ludovico ở Casoria và Thánh Jonas và Thánh Barachisius
 235. Ngày 30-3 : Thánh Benjamin
 236. Ngày 31-3 : Chân Phước Joan ở Toulouse
 237. Ngày 01-4 : Chân Phước Elisabetta Vendramini và Thánh Hugh ở Grenoble
 238. Ngày 02-4 : Thánh Phanxicô ở Paola
 239. Thánh Biển Ðức Người Phi Châu và Thánh Richard ở Chichester
 240. Ngày 04-4 : Thánh Isidore ở Seville
 241. Ngày 05-4 : Thánh Vinh Sơn Ferrer
 242. Ngày 06-4 : Chân Phước Crescentia Hoess
 243. Ngày 07-4 : Thánh Gioan La San
 244. Ngày 08-4 : Thánh Julie Billiart
 245. Ngày 09-4 : Chân Phước Innocent ở Berzo
 246. Ngày 10-4 : Chân Phước Giacôbê Oldo
 247. Ngày 11-4 : Thánh Stanislaus
 248. Ngày 12-4 : Thánh Stanislaus
 249. Ngày 13-4 : Thánh Martinô
 250. Ngày 14-4 : Thánh Gemma Galgani