Lòng tham càng lớn bao nhiêu
Tình yêu càng nhỏ tiêu điều thảm thê
Tham quyền càng lớn đam mê
Đức nhân càng nhỏ ủ ê tâm hồn

Kiêu căng càng lớn tự tôn
Trí tâm càng nhỏ tự chôn chính mình
Bạc tiền càng thích tôn vinh
Nhân tâm càng nhỏ người khinh vui đùa

Tâm hồn chẳng có thi đua
Càng to càng nhỏ con cua ngang tàng
Nhân trần bắt nó đem rang
Con cua trả giá phũ phàng đắng cay

Lê Danh Dương
01.01.2019