Hôm nay Chúa xuống gian trần
Yêu thương mang đến canh tân cuộc đời
Phúc ai giữ luật Chúa Trời
Cao rao danh Chúa khắp nơi mọi miền

Phúc ai nhân đức tâm hiền
Tràn đầy ơn Chúa bình yên đời mình
Phúc ai thương xót hy sinh
Yêu người mến Chúa chân tình thiết tha

Phúc ai ăn ở thuận hòa
Lộc ân của Chúa là quà Giáng Sinh
Tâm hồn đón Chúa cung nghinh
Yêu người khốn khổ cùng đinh phận hèn

Phúc ai là muối là men
Là sao chiếu sáng tối đen cuộc đời
Khôn ngoan làm lợi sinh lời
Tìm ra chân lý Chúa Trời Giáng Sinh

Lê Danh Dương
25.12.2018