Chúa không ở chốn xa hoa
Không nơi tráng lệ ngọc ngà kim cương
Ngài đang ở chỗ tầm thường
Hãy theo sao sáng dẫn đường đến nơi

Gặp ngay Con Đức Chúa Trời
Sinh ra dưới thế cứu người khổ đau
Nhanh chân tìm đến cho mau
Đơn sơ cùng khổ chẳng giàu nguy nga

Nơi đây hạnh phúc có Cha
Nơi này đầm ấm chan hòa yêu thương
Người người chung sống hỗ tương
Dù nghèo có Chúa thiên đường trần gian


Lê Danh Dương
18.12.2018