Sang giàu............Tỷ phú............Trẻ với già
Xếp hàng ............Lũ lượt ...........Đi thật xa
Trở về................Tay trắng........Gặp ông bà
Bụi tro................Rầu rĩ...........Buồn hết chảnh
¤
Sinh thời...........Khi trước.........Vĩ đại gia
Khoe khoang......Giàu có..........Lắm cửa nhà
Đẹp sang..........Thân xác.........Chỉ mình ta
Tâm hồn...........Ích kỷ............Ngợi ca mình
¤

"Của Caesar, trả về Caesar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa"

Lê Danh Dương
21.08.2021