Nhân hiền...........Cửa tử..........Chết chẳng tha
Tâm ngay..........Nhân thiện........Người thật thà
An nhiên..............Tự tại ............Chẳng kêu la
Thuận thiên........Thư thái .........Tâm bình thản

¤¤¤¤¤

Người gian...........Kẻ ác ..............Độc tâm tà
Nhát hèn............Thủ đoạn..........Lắm chiêu ma
Sợ lây...............Tranh sống..........Nhục ông bà
Covid................Hoảng loạn.........Thiệt bỉ ổi
¤
Lê Danh Dương
21.08.2021