18/9 THỨ BẢY TUẦN 24 TN
1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

Phúc Âm: Lc 8, 4-15

"Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm".
Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!". Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: "Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NHỮNG NGƯỜI GIỮ LẤY LỜI

“Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”.

Dụ ngôn người gieo giống đã được Chúa Giê-su cắt nghĩa rất rõ ràng. Lời Chúa là hạt giống gieo vào lòng người, với ước ao hạt giống ấy mọc lên sinh hoa kết trái ơn cứu độ.

Thế thì, việc còn lại của chúng ta là hãy xem lại cõi lòng mình, là vệ đường, là đá sỏi, là bụi gai hay đất tốt. Kinh nghiệm của những người làm công việc sẻ chia lời Chúa cho thấy đôi điều rất thật, rằng: Chim trời đã bao lần lượm mất Lời rồi, bởi lòng người hờ hững, chẳng quý chuộng Lời. Có người đã hờ hững đến độ, trả lời cho người gửi suy niệm Lời Chúa hằng ngày, rằng: “Đừng gửi nữa nhé, không cần”. Tội nghiệp Lời Chúa hơn là tội nghiệp cho người gửi! Có người nghe suy niệm cho vui tai, khen chê người đọc hay đọc dở, trách cứ người viết tào lao, phê phán cách trình bày chưa thẩm mỹ. Họ chỉ chú tâm đến những cái phụ, còn cái chính là Lời Chúa thì họ chẳng màng. Còn có người nhận được Lời Chúa, bấm vào đó một like cho lịch sự, rồi cũng chẳng màng. Nhưng, rất đáng mừng vì có nhiều người yêu mến, mong chờ, và thực lòng khát khao đón nhận Lời Chúa, vì Lời Chúa đã là niềm vui, là lẽ sống, là bình an hy vọng trong tâm hồn và trong gia đình.
Hạt giống là Lời Thiên Chúa, chứ chẳng phải là lời của người lớn, kẻ nhỏ, người cao trọng, kẻ thấp hèn. Kẻ thấp hèn như chị bán rau ngoài chợ kia, như anh xe ôm nghèo, hoặc như đứa giang hồ tội lỗi, không thể sống Lời Chúa và chia sẻ điều mình đã sống sao? Chúa Giê-su nói: “Ai giữ Lời và dạy người ta giữ…” chứ không nói: “Ai biết Lời và dạy người ta biết…”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vưi mừng đón nhận Lời Chúa, cùng nhau sống Lời Chúa, và sẻ chia cho mọi người, bằng chính cuộc sống yêu thương, an bình, hạnh phúc. Amen.

PM Cao Huy Hoàng