08/5 CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH.
Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30.

Phúc Âm: Ga 10, 27-30

"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHÚA CHIÊN LÀNH THƯƠNG DẪN TÔI ĐI

“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”.

Hôm nay lễ Chúa Chiên Lành. Chúa Giê-su nói: “Ta là mục tử tốt lành. Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời”

Quả thực, Chúa Giê-su mục tử hiệp hành từng bước với đoàn chiên. Có lúc Người đi trước dẫn dắt. Có khi Người đi giữa để tất cả yên tâm. Có khi Người đi sau cùng để đỡ nâng những con chiên yếu mệt. Người hiểu thấu tất cả, và biết rõ từng con chiên một. Người để mắt trông nom tất cả, không sót một con chiên nào. Người dẫn đưa đoàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi, đến suối mát trong lành. Người hy sinh tất cả cho đoàn chiên được sống và sống khoẻ, sống vui! Có Chúa chiên lành, đoàn chiên vững lòng, an tâm, không còn lo sợ điều gì cả. Thánh vịnh 22 đã nói lên niềm vui của đoàn chiên: Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dắt đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi… không lo chi đêm tối, không sợ gì tai hoạ…

Cụ thể hơn cả, các linh mục là hình ảnh sống động của Mục Tử Giê-su. Ước gì các gia đình yêu mến, tin tưởng, cùng hiệp hành với các linh mục quản xứ của mình, để cùng Giáo Hội bước vào sự sống muôn đời. Ước gì, mỗi gia đình đều có cùng một xác tín như vậy, và nhờ xác tín ấy, các gia đình yêu thương và hiệp nhất với nhau trong cùng một đoàn chiên, cùng một Chúa Chiên Giê-su, qua các linh mục quản xứ của mình. Ước gì những người làm cha mẹ cũng nhận lấy sứ vụ mục tử của mình trong gia đình, noi gương Mục Tử Giê-su, yêu thương và dẫn đưa đoàn chiên gia đình đến nguồn sự sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giê-su Mục Tử nhân lành, xin ban cho các linh mục, cho những người làm cha mẹ trong gia đình, luôn noi gương nhân lành của Chúa, mà hết lòng yêu đoàn chiên, để tất cả được sống bình an hôm nay, và hạnh phúc muôn đời. Amen.

PM Cap Huy Hoàng